Fałszerstwa nazwane wyborami

Z Zawodowy Polak
Skocz do: nawigacja, szukaj

INFORMUJĘ ŻE:

  • Patrioci obdarzeni rozumem, prawością oraz czytania ze zrozumieniem zdolnością, nie biorą udziału w fałszerstwach nazwanych wyborami...!
  • Każdy, kto uczestniczy lub czyni przygotowania do wzięcia udziału w procederze “wyborów” – fałszerstw zarządzanych, organizowanych, nadzorowanych i zatwierdzanych przez oszustów i hipokrytów - osoby bez uprawnień (nieposiadające niepodważalnie udokumentowanych mandatów społecznych, co jest sprzeczne z polską racją stanu i polskim interesem narodowym, art. 4.2 Konstytucji,...) funkcjonujących na podstawie “prawa” nielegalnego i sprzecznego z interesami rdzennych ludzi Polaków (brak niepodważalnych dowodów potwierdzających zgodność oficjalnych wyników “wyborów” z wolą uprawnionych wyborców oraz frekwencji, brak możliwości sprawdzenia poprawności zakwalifikowania i policzenia oddanego głosu, brak możliwości skrócenia kadencji osób, które utracą zaufanie,...) działa na szkodę Polski i Polaków!
  • Takie działania wyczerpują znamiona przestępstwa współudziału w zamachu stanu - pozbawianie Polaków niepodległości (niezależności od formalnego wpływu osób nieuprawnionych) i podlegają odpowiedzialności karnej przed legalnie funkcjonującymi (w przyszłości) sądami - art. 127. § 1 k.k. lub przed suwerenem - art. 8 Dekretu Zwierzchnika Władzy w RP z dn. 02.04.2015 r. „Wypowiedzenie posłuszeństwa organom państwa” (https://www.tcichocki.pl/20150402_Wypowiedzenie_posluszenstwa_organom_panstwa.pdf ) i http://www.zawodowy-polak.pl/index.php?title=Dekret

Tadeusz Cichocki i ©Krzysztof. z rodu Chudek.

Baranina.jpg