Ordynacja Wyborcza

Z Zawodowy Polak
Skocz do: nawigacja, szukaj

Projekt Ordynacji Wyborczej

Polko i Polaku jak projekt się podoba udostępnij albo wnoś mądre poprawki ...

Ordynacja Wyborcza http://www.zawodowy-polak.pl/Ordynacja.pdf

Jeden sprawdzony głos jest wart więcej jak 10 milionów X-ów.Każdy "legalny dokument" funkcjonujący w "systemie" wymaga podpisu. Jedynie karty wyborcze zidiociały naród podpisuje jak analfabeta...xxx

1. Wykorzystanie istniejącego bankowego systemu przelewów dla obniżenia kosztów i ułatwienia właściwego, jawnego, sprawdzalnego wyboru Polkom i Polakom … Nie potrzebne żadne komisje i lokale.

2. Kandydat na najmądrzejszą głowę Ojczyzny zakłada konto na które będzie przelewana kwota -1 zł od Polki / Polaka dokonującego wyboru ( bardzo łatwe do policzenia głosy ) Głosy można oddawać z jednego konta .

3. Polaka/Polak oddając głos przelewa 1 zł na konto kandydata w tytule podając swoje pełne dane, pesel i nazwisko kandydata celem uniknięcia pomyłek i ewentualnych fałszerstw.

4. Kandydat /Sługa i jego ludzie ewidencjują na specjalnej stronie internetowej dane z tytułu przelewu z numerem pesel który Rodak będzie miał obowiązek potwierdzić, sprawdzić, czy wszystko się zgadza wpisując nr pesel w miejsce wyszukania danych na internetowej stronie... Oraz kopię tej operacji i polecenia przelewu zachować jako dowód.

5. Wszystkie złotówki wpłacone przez Polki / Polaków trafią na konto SŁUGI który został wybrany przez większość Narodu polskiego jako zabezpieczenie bytu człowiekowi który będzie się tylko zajmował poprawianiem bytu Rodakom w Ojczyźnie.

6. Obowiązkowy udział każdego Polki,Polaka i odpowiedzialność za przekazaną 1 złotówkę i Ojczyznę. Zignorowanie podjęcia tak ważnej decyzji winno skutkować karą opartą o zapisy prawa zgodnego z polską racją stanu.

7. Następnie kontrola osoby wybranej przez Naród Polski jest dobra propozycja Tadeusza Cichockiego i warta uwagi dostępna na http://www.tcichocki.pl .

8. Natychmiastowe odwołanie, zwrot wyłudzonych złotówek w sytuacji kiedy wybrany na sługę narodu się nie sprawdzi. Naród Polski na takich samych zasadach jak wybieranie wyraża swoje niezadowolenie.

9. Jedna złotówka stanie najcenniejszym skarbem dla każdego - Polaki i Polaka pragnącego szczerości, moralności i sprawiedliwości.

Propozycja którą wymyśliłem w 2015 zamieniła się w tekst.

Krzysztof Chudek 602 246 781

Najważniejsze założenie: Wykożystać istniejące śrotki i nażędzia, aby NIE tfożyć nowyh kosztuf i NIE angażować ludzi do zbędnyh prac. NIE tfożyć nowyh stron ani nowyh programuf internetowyh. NIE szukać ludzi, aby zrobili coś co jest NIE potszebne, bo zaras znajdą się Żydzi, ktuży hcą na tym zarobić.


Problem.jpg