Postanowienie Zwierzchnika Władzy vs. wyborów

Z Zawodowy Polak
Skocz do: nawigacja, szukaj

ZWIERZCHNIK WŁADZY POSTANAWIA : To My ~~ w sprawie fałszerstw nazwanych wyborami powszechnymi broniąc Ojczyzny~~

http://www.zawodowy-polak.pl/Postanowienie_Zwierzchnika_Wladzy_w_RP_w_sprawie_wyborow_Prezydenta_RP_2020.02.29.pdf

  • A.

Uznać przedmiotowe Postanowienie Elżbiety Witek nielegalnie pełniącej obowiązki Marszałka Sejmu RP oraz zarządzone w nim wybory Prezydenta RP za nieważne z mocy prawa oraz zarządzić kategoryczne wstrzymanie ich wykonania.

  • B.

Powołać Zgromadzenie Przedstawicieli Narodu Polskiego (dalej ZPNP) w celu przygotowania ustanowienia przez Zwierzchnika Władzy w RP nowego prawa wyborczego gwarantującego wiarygodność i sprawdzalność wyników wyborów oraz nadzorowania organizacji i przeprowadzenia na nowych zasadach wyborów Prezydenta RP w możliwie najkrótszym terminie a także zobligować wszystkie nielegalnie funkcjonujące organa w państwie do zagwarantowania ZPNP niezbędnych warunków do realizacji jego w/w celów.... cd. czytaj w linku.

Wybory.gif