Prześlij znajomym

Z Zawodowy Polak
Skocz do: nawigacja, szukaj

Dzień dobry.

Wiadomości przesłane w załączeniu odnoszą się do najistotniejszych spraw społeczno-politycznych wszystkich Polaków i naszej Ojczyzny. Mowa jest o nielegalnym funkcjonowaniu organów w państwie, nielegalnym prawie, braku obowiązku opłacania podatków na rzecz uzurpatorów i oszustów – kamuflujących się okupantów oraz składania deklaracji podatkowych, ..., konieczności zmian!

Krótka instrukcja http://www.zawodowy-polak.eu/InformujZnajomych.mp4

Nie są one w rozumieniu art. 2.2 oraz 9.2 Ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z dn. 15.07.2016 r. poz. 1030) spamem, czyli informacjami handlowymi podlegającymi zakazowi przesyłania. Próby wprowadzenia w dyrektywie UE zakazu rozsyłania wiadomości o charakterze społeczno-politycznym zostały w 2002 r. odrzucone przez Parlament Europejski.

Adres pozyskany został z ogólnodostępnych informacji internetowych. Udostępnienie jego uznane zostało za zaproszenie do nawiązania kontaktu. Na żądanie adres zostanie usunięty z bazy kontaktów.

Inne dokumenty/informacje dostępne są (i okresowo uzupełniane o kolejne) na: http://www.tcichocki.pl/pobierz.htm. Polecam też mój profil na fb. https://www.facebook.com/tadeusz.cichocki.7

http://www.zawodowy-polak.pl/index.php?title=Wa%C5%BCne_pisma

Wszystkie osoby zgadzające się z treścią wiadomości proszę o pomoc w ich rozpowszechnianiu. Pliki w linkach

1- http://www.zawodowy-polak.pl/PKW-KBW-SN.pdf

2- http://www.zawodowy-polak.pl/PR_Pruszkow.pdf

3- http://www.tcichocki.pl/TMC%20-%20BMiG%20P-no%202017.11.09.pdf

4- http://www.zawodowy-polak.pl/TC-PGNiG.pdf

5- http://www.tcichocki.pl/TC%20-%20SO%20-%20SR%20-%20W-wa%20Wola%202017.10.30.pdf

6- http://www.zawodowy-polak.pl/wsa.pdf

7- http://www.tcichocki.pl/Odezwa%20do%20Narodu%20Polskiego%202017.05.24.pdf

8- http://www.zawodowy-polak.pl/TC-SN-2017.12.11.pdf

9- http://www.tcichocki.pl/TC-MC%202018.02.23.pdf

10- http://www.tcichocki.pl/TC%20-%20PGNiG%202018.02.07.pdf

11- http://www.tcichocki.pl/TC%20-%20Wojewoda%20Mazowiecki%202018.01.31.pdf

Z poważaniem

Tadeusz CICHOCKI

Krótka instrukcja http://www.zawodowy-polak.eu/InformujZnajomych.mp4

Zatajanie celowe informacji przez funkcjonariuszy rzekomego państwa podlega pod ich kodeksy...

"Kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie udostępnia informacji publicznej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku" (art. 23 Ustawy o dostępie do informacji publicznej). „Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3” (art. 231 § 1. K.K.).

Wici.jpg